• Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
   

Totalforbod mot bruk av open eld utandørs i Fjell og Sund kommunar.

Etter ei tid med høg temperatur og fint, tørt, vær, er skogbrannindeksen på sitt høgaste nivå. Det er då stor fare for brann i skog og mark

Publisert av Ove Geir Stusdal. Sist endra 08.05.2017

I perioden 15. april til 15. september er det generellt forbud mot å gjere opp eld i eller i nærleik av skog og anna utmark utan tillatelse. Det er llikevel generelt i lova opna for bruk av eld når det openbart ikkje kan føre til brann.

Brannsjefen i Fjell og Sund innfører no med heimel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 og med henvising til forskrift om brannforbygging §3 frå og med mandag 08.05.2017 totalforbod mot all bruk av open eld utandørs i Fjell og Sund kommunar.

Forbodet gjeld inntil vidare. Når forbodet blir oppheva blir dette kunngjort på heimesida vår, og til Fjell og Sund kommunar.

Ved å fylgje linken under finn du ytterlegare informasjon om temaet bålbrenning:

http://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/dette-ma-du-vite-for-du-tenner-bal/

 

   
Sotra Brannvern IKS
Tranesvegen 5
5347 Ågotnes
E-post : post@sotrabrannvern.no
Telefon
: 56 33 40 10

Mobil
: 934 41 998 (vakt)
Brann
: tlf. 110
Politi
: tlf. 112
Ambulanse
: tlf. 113
Org.nr.
: 989 030 787
Fjell kommune
Sund kommune

Viste du at...

 
  Fjell og Sund kommunar har samarbeidd om brannverntenester sidan 1979. Frå og med 01.01.2006 er samarbeidet organisert som eit interkommunalt selskap.
  -

Dagens fakta