• Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
   

Totalforbod mot bruk av open eld utandørs i Fjell og Sund kommunar.

Etter ei tid med høg temperatur og fint, tørt, vær, er skogbrannindeksen på sitt høgaste nivå. Det er då stor fare for brann i skog og mark

Publisert av Ove Geir Stusdal. Sist endra 08.05.2017

I perioden 15. april til 15. september er det generellt forbud mot å gjere opp eld i eller i nærleik av skog og anna utmark utan tillatelse. Det er llikevel generelt i lova opna for bruk av eld når det openbart ikkje kan føre til brann.

Brannsjefen i Fjell og Sund innfører no med heimel i brann- og eksplosjonsvernloven § 37 og med henvising til forskrift om brannforbygging §3 frå og med mandag 08.05.2017 totalforbod mot all bruk av open eld utandørs i Fjell og Sund kommunar.

Forbodet gjeld inntil vidare. Når forbodet blir oppheva blir dette kunngjort på heimesida vår, og til Fjell og Sund kommunar.

Ved å fylgje linken under finn du ytterlegare informasjon om temaet bålbrenning:

http://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/dette-ma-du-vite-for-du-tenner-bal/

 

   
Sotra Brannvern IKS
Tranesvegen 5
5347 Ågotnes
E-post : post@sotrabrannvern.no
Telefon
: 56 33 40 10

Mobil
: 934 41 998 (vakt)
Brann
: tlf. 110
Politi
: tlf. 112
Ambulanse
: tlf. 113
Org.nr.
: 989 030 787
Fjell kommune
Sund kommune

Viste du at...

 
  Sotra Brannvern IKS arrangerar kurs i varme arbeid. Vi sertifiserar og resertifserar.
  -

Dagens fakta