• Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
   

St. John korset

St. John Korset
St. John korset

St. John-korset, eller brannvernstjerna, er eit symbol som blir nytta av brannverna i Noreg, og representerer kva brannvernet tradisjonelt sett har vore forbunda med.

Sist endra 12.03.2010

Når en ser på kva som ligg i dei 8 spissane på stjerna så kan det fortone seg som noko svulstig, men faktum er at mykje av det arbeidet som brannfolk gjer, blir gjort når andre rømmar frå staden. I tillegg så blir det arbeidd intensivt med førebyggjande arbeid for å gjere omfanget av ein brann så avgrensa som mogeleg, dersom den oppstår.

 

   
Sotra Brannvern IKS
Tranesvegen 5
5347 Ågotnes
E-post : post@sotrabrannvern.no
Telefon
: 56 33 40 10

Mobil
: 934 41 998 (vakt)
Brann
: tlf. 110
Politi
: tlf. 112
Ambulanse
: tlf. 113
Org.nr.
: 989 030 787
Fjell kommune
Sund kommune

Viste du at...

 
  Sotra Brannvern IKS har det administrative ansvaret for Kystverket sitt oljeverndepot i Fjell kommune.
    Dagens fakta