• Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
   

Melding om overnatting på skular, barnehagar, kyrkjer m.fl

 

Publisert av Ove Geir Stusdal. Sist endra 04.02.2016

Frå tid til annan vert det arrangert overnatting i bygg som til dømes skular, barnehagar og kyrkjer. Dette er bygg som i utgongspunktet ikkje er berekna til overnatting.

For brannvernet er det viktig å få melding om slik overnatting. Dette for at vi skal betre kunne prioritere resursar og arbeidsoppgåver ved ein eventuell melding om brann.

Brannvernet vil ta stilling til opplysningane i meldinga og be om ytterligare opplysningar om ein finn det naudsynt for å ivareta tryggleiken. 

For å sende melding, fyll ut opplysningane i skjemaet og trykk til slutt "send inn" - knappen nederst på sida.

MELDING OM OVERNATTING
Navn på bygget, adresse,
Oppgi dato og klokkeslett på når overnattinga starter og når ho er avslutta
OPPLYSNINGAR OM OVERNATTINGA
Romnummer, etasje, beskrivelse
Bruk tal
Bruk tal
Alle i bygget må få informasjon om kvar dei skal møte ved ein eventuell brannalarm
Har du andre opplysningar som du meiner brannvernet bør kjenne til, skriv dei inn her
Felt merka med * må fyllast ut
   
Sotra Brannvern IKS
Tranesvegen 5
5347 Ågotnes
E-post : post@sotrabrannvern.no
Telefon
: 56 33 40 10

Mobil
: 934 41 998 (vakt)
Brann
: tlf. 110
Politi
: tlf. 112
Ambulanse
: tlf. 113
Org.nr.
: 989 030 787

Viste du at...

 
  Sotra Brannvern IKS blei etablert som eiga selskap 01.01.2006. Selskapet har i underkant av 50 tilsette.
  -

Dagens fakta