• Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
   

Innsatsstyrke ved brann/ulukke

Sotra Brannvern IKS sin beredskapsavdeling har ansvaret for brann- og redningsoppgåver i regionen. Det er to brannstasjoner i Fjell og Sund, samt at selskapet har ei sløkkjeavtale med Bergen for eit nærare avgrensa område i Fjell aust, samt Tyssøy i Sund.

Publisert av Bjørn Olav Paulsen. Sist endra 02.07.2013
Mannskapsbil, S.1.1
Mannskapsbil, S.1.1

Beredskapen utgår frå to stasjonar. Hovudstasjonen som ligg på Ågotnes i Fjell kommune, samt brannstasjon i Skogsskiftet i Sund kommune. Beredskapsstyrken består av 36 personar som er delt inn i fire lag ved kvar stasjon. Det er tre nivåar; vakthavande brannsjef, vakthavande utrykkingsleiarar og brannformenn/brannkonstablar.

Kvar stasjon er sett opp med mannskapsbil og tankbil. I tillegg finst det ved Ågotnes brannstasjon fleire mindre kjøretøy.

 
   
Sotra Brannvern IKS
Tranesvegen 5
5347 Ågotnes
E-post : post@sotrabrannvern.no
Telefon
: 56 33 40 10

Mobil
: 934 41 998 (vakt)
Brann
: tlf. 110
Politi
: tlf. 112
Ambulanse
: tlf. 113
Org.nr.
: 989 030 787

Viste du at...

 
  Sotra Brannvern IKS er idag ansvarleg for branntryggleiken for omlag 32 000 mennesker i Fjell og Sund kommunar.
  -

Dagens fakta