• Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
   

HMS-tilsyn (§13-tilsyn)

Seksjon for hms-tilsyn og opplæring har ansvaret for tilsyn med såkalla særkilte brannobjekt. Døme på dette er skular, sjukeheimar, overnattingsstader, handlesenter m.m. Seksjonen har også ansvaret for saksbehandling etter brann-og eksplosjonsvernloven kva gjeld fyrverkeri. Seksjonen driv også utsstrakt opplæring innan brannvern, førstehjelp.

Publisert av Bjørn Olav Paulsen. Sist endra 28.09.2016

HMS tilsyn

Brannførebyggande avdeling gjennomfører tilsyn i særskilte brannobjekt. Tilsynet retter seg mot både eigar og bruker sitt ansvar i forhold til gjeldande HMS regelverk.

Særskilde brannobjekt:

Alle typar brannobjekt som er omfatta av brann- og eksplosjonsvernlovens § 13 delt inn i følgjande kategoriar:

a bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv.

b bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser

c viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg

Spørsmål om særskilte brannobjekt kan rettast til seksjonsleiaren på tlf. 480 23 317 ev. ogs@sotrabrannvern.no

   
Sotra Brannvern IKS
Tranesvegen 5
5347 Ågotnes
E-post : post@sotrabrannvern.no
Telefon
: 56 33 40 10

Mobil
: 934 41 998 (vakt)
Brann
: tlf. 110
Politi
: tlf. 112
Ambulanse
: tlf. 113
Org.nr.
: 989 030 787

Viste du at...

 
  Sotra Brannvern IKS blei etablert som eiga selskap 01.01.2006. Selskapet har i underkant av 50 tilsette.
  -

Dagens fakta