Snarvegar

  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
   
Publisert 01.12.2009
St. John Korset

St. John-korset, eller brannvernstjerna, er eit symbol som blir nytta av brannverna i Noreg, og representerer kva brannvernet tradisjonelt sett har vore forbunda med.

Publisert 04.12.2009

Sotra Brannvern IKS har utarbeidd ein visjon og verdiord for selskapet.

Publisert 08.12.2009

Sotra Brannvern IKS er organisert som eit interkommunalt selskapet etter lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapet ivaretek Fjell og Sund kommunar sitt ansvar etter lov av 14. juni 2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff, og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

Publisert 08.12.2009

Selskapsavtalen for Sotra Brannvern IKS er vedteke av dei to eigarkommunane og regulerar alt forhold knytt til drift av selskapet. Selskapsavtalen er altså eit sentralt styringsdokument for både eigarane, representantskap, styre og dagleg leiar.

 

Publisert 19.01.2010

Administrasjonen utarbeider kvart år ei årsmelding for det foregåande året. Meldinga blir så lagt fram for styret og deretter behandla og vedteke av representantskapet

Publisert 09.05.2012

Vi har samla ein del forskjelleg statistikk i denne felles oversikta. Her er statistikkar for utrykkingar og oppdrag, feiing og tilsyn med fyringsanlegg og tilsyn i såkalla særskilde brannobjekt.

   

Søk

Kontaktinformasjon

Sotra Brannvern IKS
Tranesvegen 5
5347 Ågotnes
E-post : post@sotrabrannvern.no
Telefon
: 56 33 40 10

Mobil
: 934 41 998 (vakt)
Brann
: tlf. 110
Politi
: tlf. 112
Ambulanse
: tlf. 113
Org.nr.
: 989 030 787
Fjell kommune
Sund kommune

Viste du at...

 
  Sotra Brannvern IKS arrangerar kurs i varme arbeid. Vi sertifiserar og resertifserar.
  -

Dagens fakta