• Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Legg til favoritter
   

Beredskap

Beredskapsavdelinga har ansvaret for brann- og redningsberedskapen i regionen. I tillegg til beredskapsstyrken har avdelinga ein stabsfunksjon for materialforvaltning, samt det administrative ansvaret for Kystverkets oljeverndepot som er lokalisert til Coast Center Base på Ågotnes.

Publisert av Bjørn Olav Paulsen. Sist endra 31.03.2011

Beredskapen ved Sotra Brannvern IKS utgår frå to stasjonar. Hovudstasjonen ligg på Ågotnes i Fjell kommune, mens det er ei bistasjon i Skogsskiftet i Sund kommune.

Beredskapsstyrken består av følgjande:

 • 4 x vakthavande brannsjef
 • 8 x utrykkingsleiarar
 • 2 x brannformenn
 • 22 brannkonstablar

Kvart beredskapslag består av ein vakthavande brannsjef, 2 utrykkingsleiarar (ein ved kvar stasjon) og 6 brannkonstablar ev. brannformenn.

Det er for tida følgjande stillingar ved avdelinga:

 • avdelingsleiar Nils Anders Mæland (varabrannsjef)
 • brannmeister/materialforvaltar
 • 7 x underbrannmeistre
 • 2 x brannformenn
 • 22 x brannkonstablar
 • 1 x tilsynsmann for oljevenrdepotet
 • 1 x leiar for oljverndepotstyrken
 • 1 x nestleiar for oljeverndepotstyrken
 • 8 x mannskap ved oljeverndepotstyrken

Oversikt over kjøretøy finn du her:

   
Sotra Brannvern IKS
Tranesvegen 5
5347 Ågotnes
E-post : post@sotrabrannvern.no
Telefon
: 56 33 40 10

Mobil
: 934 41 998 (vakt)
Brann
: tlf. 110
Politi
: tlf. 112
Ambulanse
: tlf. 113
Org.nr.
: 989 030 787

Viste du at...

 
  Det pågår eit prosjekt for å etablere ei ny brann- og redningsteneste under namnet Sotra og Øygarden brannvesen IKS. Det nye selskapet vil har ansvaret for brann- og redningsoppgåver i Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Regionen vil ha omlag 37 000 innbyggjarar.
  -

Dagens fakta