• Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
   

Administrasjon

Administrasjonsavdelingen har ansvaret for alle overordna personalaktivitetar, økonomistyring, arkivering og kontordrift og strategisk planlegging.

Publisert av Bjørn Olav Paulsen. Sist endra 21.11.2016

Brannsjefen er selskapets daglege leiar og har det overordna personal-, økonomi-, og fagansvaret.

Personal- og hmsleiaren har ansvaret for kontor- og arkivfunksjonar. Herunder aktivering, journalføring, kontorrekvisita, kontormaskinpark m.m. Vedkommende arbeider også med spørsmål knyttet til forsikring, pensjon, løn, internopplæring, og er også selskapet sin hms & k-koordinator.

Det er administrasjonsavdelinga som handterar alle tilsettingssaker, utsending av styresaker og saker som skal til representantskapet.

Avdelinga består av følgjande:

  • brannsjef Bjørn Olav Paulsen
  • personal- og hmsleiar
   
Sotra Brannvern IKS
Tranesvegen 5
5347 Ågotnes
E-post : post@sotrabrannvern.no
Telefon
: 56 33 40 10

Mobil
: 934 41 998 (vakt)
Brann
: tlf. 110
Politi
: tlf. 112
Ambulanse
: tlf. 113
Org.nr.
: 989 030 787

Viste du at...

 
  Fjell og Sund kommunar har samarbeidd om brannverntenester sidan 1979. Frå og med 01.01.2006 er samarbeidet organisert som eit interkommunalt selskap.
  -

Dagens fakta