• Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
   

Aukande fare for lyng- og utmarksbrann

Vi går no inn i ein periode med aukande fare for brann i lyng- og utmark!

Det er skrint jordsmonn mange stader. Kombinert med gamalt gras og vind, blir det fort stor fare for brann.

Ver føre var! Ikkje brenn hageavfallet, lever det heller på gjenbruksstasjonen.

Alle er pliktig til å vise aktsemd, og brot på lov og forskrift vil kunne føre til påtale og straff.

Publisert av Bjørn Olav Paulsen. Sist endra 11.04.2017

Fjell kommune har utarbeidd ei lokal forskrift om open brenning, som regulerer m.a. bråtebrenning. Sjekk ut denne før du tek til med å brenne hageavfall e.l.

Kommunen har kart som viser kva som er å rekne som tettbygde område, med eit direkte forbod om open brenning.

Lokal forskrift og kart finn du her

Sund kommune har ikkje ei slik forskrift, men uansett må ein sjekk ut kva krav som ligg i forskrift om brannførebygging. Brann- og eksplosjonsvernloven legg alltid til grunn, at alle gjer naudsynte vurderingar for å unngå brann.

Kontakt ev. Sotra Brannvern IKS på tlf. 56 33 40 10

el. vakthavande brannsjef på tlf. 934 41 998

 

Frå nasjonal forskrift om førebygging

§ 3. Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder

   
Sotra Brannvern IKS
Tranesvegen 5
5347 Ågotnes
E-post : post@sotrabrannvern.no
Telefon
: 56 33 40 10

Mobil
: 934 41 998 (vakt)
Brann
: tlf. 110
Politi
: tlf. 112
Ambulanse
: tlf. 113
Org.nr.
: 989 030 787
Fjell kommune
Sund kommune

Viste du at...

 
  Våre tankbilar har vasstankar med over 10 000 liter vatn!
    Dagens fakta