• Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
   
Publisert 26.09.2017
Bjørnis.jpg

 

Sotra Brannvern held open brannstasjon på Ågotnes 30.september 2017

 

 

Invitasjon til open dag på Ågotnes brannstasjon (JPG, 264 kB)

Publisert 06.09.2017
Bjørnis bilde.jpg

Bjørnis byrja å jobbe hos Sotra Brannvern i august og er godt i gang med jobben.

 

 

Publisert 19.05.2017

Brannsjefen opphører no forbodet mot open eld

Publisert 08.05.2017

Etter ei tid med høg temperatur og fint, tørt, vær, er skogbrannindeksen på sitt høgaste nivå. Det er då stor fare for brann i skog og mark

Publisert 10.04.2017

Vi går no inn i ein periode med aukande fare for brann i lyng- og utmark!

Det er skrint jordsmonn mange stader. Kombinert med gamalt gras og vind, blir det fort stor fare for brann.

Ver føre var! Ikkje brenn hageavfallet, lever det heller på gjenbruksstasjonen.

Alle er pliktig til å vise aktsemd, og brot på lov og forskrift vil kunne føre til påtale og straff.

Publisert 14.03.2016

Den årlege Brannvesenkonferansen var avslutta med ei usedvanleg gåve frå Gjensidigestiftelsen. Gjensidige feiar 200 år, og dette blir markert med å gje ei gåve til Brann-Noreg på 350 millionar kronar.

Publisert 11.09.2012

Sotra Brannvern IKS har personell med eit høgt kunnskapsnivå når det gjeld brannvern og førstehjelp. Vi kan arrangere kurs for både grendelag, velforeiningar og kommunale og private verksemder. Tema knytt til brannvern og førstehjelp, ev. spesialtilpassa kurs etter kunden sitt eige ønske.

   
Sotra Brannvern IKS
Tranesvegen 5
5347 Ågotnes
E-post : post@sotrabrannvern.no
Telefon
: 56 33 40 10

Mobil
: 934 41 998 (vakt)
Brann
: tlf. 110
Politi
: tlf. 112
Ambulanse
: tlf. 113
Org.nr.
: 989 030 787
Fjell kommune
Sund kommune

Viste du at...

 
  Det pågår eit prosjekt for å etablere ei ny brann- og redningsteneste under namnet Sotra og Øygarden brannvesen IKS. Det nye selskapet vil har ansvaret for brann- og redningsoppgåver i Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Regionen vil ha omlag 37 000 innbyggjarar.
  -

Dagens fakta