• Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
   

Nedbrenning av hus/hytte

Sotra Brannverns Idrettsforening kan ta på seg oppdrag med nedbrenning av hus/hytte. Nedbrenninga gjennomførast iht. Sotra Brannvern IKS sine HMS prosedyrar.

Publisert av Bjørn Olav Paulsen. Sist endra 14.10.2011

Sotra Brannvern IKS stiller nødvendig utstyr til rådvelde og stiller som krav at objektet, før nedbrenning, er tilgjengeleg for brannvernet for opplæring/ røykdykking.

Huseigar må sjølv leggje til rette for nedbrenninga (rivingsløyve frå kommunen, miljøsanering m.m.).

Ta kontakt med:

   
Sotra Brannvern IKS
Tranesvegen 5
5347 Ågotnes
E-post : post@sotrabrannvern.no
Telefon
: 56 33 40 10

Mobil
: 934 41 998 (vakt)
Brann
: tlf. 110
Politi
: tlf. 112
Ambulanse
: tlf. 113
Org.nr.
: 989 030 787

Viste du at...

 
  Våre tankbilar har vasstankar med over 10 000 liter vatn!
    Dagens fakta