• Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
   
Publisert 10.04.2017

Vi går no inn i ein periode med aukande fare for brann i lyng- og utmark!

Det er skrint jordsmonn mange stader. Kombinert med gamalt gras og vind, blir det fort stor fare for brann.

Ver føre var! Ikkje brenn hageavfallet, lever det heller på gjenbruksstasjonen.

Alle er pliktig til å vise aktsemd, og brot på lov og forskrift vil kunne føre til påtale og straff.

Publisert 14.03.2016

Den årlege Brannvesenkonferansen var avslutta med ei usedvanleg gåve frå Gjensidigestiftelsen. Gjensidige feiar 200 år, og dette blir markert med å gje ei gåve til Brann-Noreg på 350 millionar kronar.

Publisert 11.09.2012

Sotra Brannvern IKS har personell med eit høgt kunnskapsnivå når det gjeld brannvern og førstehjelp. Vi kan arrangere kurs for både grendelag, velforeiningar og kommunale og private verksemder. Tema knytt til brannvern og førstehjelp, ev. spesialtilpassa kurs etter kunden sitt eige ønske.

   
Sotra Brannvern IKS
Tranesvegen 5
5347 Ågotnes
E-post : post@sotrabrannvern.no
Telefon
: 56 33 40 10

Mobil
: 934 41 998 (vakt)
Brann
: tlf. 110
Politi
: tlf. 112
Ambulanse
: tlf. 113
Org.nr.
: 989 030 787
Fjell kommune
Sund kommune

Viste du at...

 
  Sotra Brannvern IKS arrangerar kurs i varme arbeid. Vi sertifiserar og resertifserar.
  -

Dagens fakta