• Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
   
Publisert 19.05.2016

Brannsjefen opphører forbodet mot open eld

Publisert 14.04.2016
Utmarksbrann 2006 - 2

Våren er her, og med den opplever vi aukande fare for utmarksbrannar

Publisert 14.03.2016

Den årlege Brannvesenkonferansen var avslutta med ei usedvanleg gåve frå Gjensidigestiftelsen. Gjensidige feiar 200 år, og dette blir markert med å gje ei gåve til Brann-Noreg på 350 millionar kronar.

Publisert 11.09.2012

Sotra Brannvern IKS har personell med eit høgt kunnskapsnivå når det gjeld brannvern og førstehjelp. Vi kan arrangere kurs for både grendelag, velforeiningar og kommunale og private verksemder. Tema knytt til brannvern og førstehjelp, ev. spesialtilpassa kurs etter kunden sitt eige ønske.

   
Sotra Brannvern IKS
Tranesvegen 5
5347 Ågotnes
E-post : post@sotrabrannvern.no
Telefon
: 56 33 40 10

Mobil
: 934 41 998 (vakt)
Brann
: tlf. 110
Politi
: tlf. 112
Ambulanse
: tlf. 113
Org.nr.
: 989 030 787
Fjell kommune
Sund kommune

Viste du at...

 
  Sotra Brannvern IKS har det administrative ansvaret for Kystverket sitt oljeverndepot i Fjell kommune.
    Dagens fakta